Home 5 Course Menu Chef’s Choice Birthday Menu

Chef’s Choice Birthday Menu

French roasted Duck and Jellyfish Salad

with Da Lat green Mango and X.O Sauce

Gỏi sứa vịt quay kiểu Pháp

cùng xoài xanh và sốt X.O

Scallop “Princess”

Avocado, Frisee and with Calamondin Lime Dressing

Sò điệp Nhật áp chảo

Dùng cùng bơ, xà lách xoăn và sốt chanh quýt

Roasted Palmheart Soup (V)

Drizzled with truffle oil

Súp Kem Củ Hủ Dừa (Chay)

Dùng kèm với dầu nấm truffle đen

Field Meet’s the Sea

Australian beef filet mignon with creamy Scotched mushrooms and prawn resting on leek potato gratin

Thăn Bò Úc Thượng Hạng Nướng

Dùng cùng tôm với sốt nấm & khoai tây phô mai đút lò

Grand Marnier Chocolate Cheesecake

Bánh sô cô la phô mai hương rượu Grand Marnier

Coffee and Tea

Trà & cà phê

French roasted Duck and Jellyfish Salad

French roasted Duck and Jellyfish Salad

with Da Lat green Mango and X.O Sauce

Gỏi sứa vịt quay kiểu Pháp

cùng xoài xanh và sốt X.O

Scallop “Princess”

Scallop “Princess”

Avocado, Frisee and with Calamondin Lime Dressing

Sò điệp Nhật áp chảo

Dùng cùng bơ, xà lách xoăn và sốt chanh quýt

Roasted Palmheart Soup (V)

Roasted Palmheart Soup (V)

Drizzled with truffle oil

Súp Kem Củ Hủ Dừa (Chay)

Dùng kèm với dầu nấm truffle đen

Field Meet’s the Sea

Field Meet’s the Sea

Australian beef filet mignon with creamy Scotched mushrooms and prawn resting on leek potato gratin

Thăn Bò Úc Thượng Hạng Nướng

Dùng cùng tôm với sốt nấm & khoai tây phô mai đút lò

Grand Marnier Chocolate Cheesecake

Grand Marnier Chocolate Cheesecake

Bánh sô cô la phô mai hương rượu Grand Marnier

Coffee and Tea

Coffee and Tea

Trà & cà phê

088 890 1068

Build An Event