HomeMenus Asian Seafood Menu

Asian Seafood Menu

“First we eat then we do everything else”

Green New Zealand Half Shell Mussels

with Mushroom, Vietnamese green chili Sauce and yoghurt dripping

Vẹm New Zealand

dùng kèm với nấm và sốt ớt xanh yoghurt

Almond Crispy Soft Shell Crab

Lime, baby lettuce and ginger passion fruit sauce

Cua Hai Da Tẩm Bột Hạnh Nhân

Dùng kèm sốt chanh dây

Essence of Lemon Grass and Tomatoes

with King Prawn and dry Seaweed Flakes

Súp “ nước trong“ với tôm càng xanh

Cà chua hương sả và rong biển.

Crispy skinned Black Cod

on black sticky rice, vine ripe cherry Tomato accomplished with an Riesling Vanilla Beure Blance

Cá Tuyết đen da giòn nướng

dùng kèm nếp than, cà chua bi và sốt kem rượu hương vanilla

Pistachio and Almond Tart

Garnished with white Chocolate Custard and Saigon Princess Praline

Bánh tạt hạt dẻ cười và hạnh nhân

cùng kem sô cô la trắng kèm kẹo nhân hạt Saigon Princess

Coffee and Tea

Trà & cà phê

Green New Zealand Half Shell Mussels

Green New Zealand Half Shell Mussels

with Mushroom, Vietnamese green chili Sauce and yoghurt dripping

Vẹm New Zealand

dùng kèm với nấm và sốt ớt xanh yoghurt

Almond Crispy Soft Shell Crab

Almond Crispy Soft Shell Crab

Lime, baby lettuce and ginger passion fruit sauce

Cua Hai Da Tẩm Bột Hạnh Nhân

Dùng kèm sốt chanh dây

Essence of Lemon Grass and Tomatoes

Essence of Lemon Grass and Tomatoes

with King Prawn and dry Seaweed Flakes

Súp “ nước trong“ với tôm càng xanh

Cà chua hương sả và rong biển.

Crispy skinned Black Cod

Crispy skinned Black Cod

on black sticky rice, vine ripe cherry Tomato accomplished with an Riesling Vanilla Beure Blance

Cá Tuyết đen da giòn nướng

dùng kèm nếp than, cà chua bi và sốt kem rượu hương vanilla

Pistachio and Almond Tart

Pistachio and Almond Tart

Garnished with white Chocolate Custard and Saigon Princess Praline

Bánh tạt hạt dẻ cười và hạnh nhân

cùng kem sô cô la trắng kèm kẹo nhân hạt Saigon Princess

Coffee and Tea

Coffee and Tea

Trà & cà phê

088 890 1068

Build An Event