HomeMenus Asian Meat Menu

Asian Meat Menu

“Good food is very often, even most often simple food”

Lemon Flavored Rare Beef Salad

Coriander leaves, cucumber & refreshing mint

Gỏi Bò Hương Chanh Thái

Five Spices Slow Roasted Duck Breast

Micro green, fried shallot & chili dressing

Ức Vịt Nướng Ngũ Vị

Hot & Sour Chicken Soup

Lemongrass, tomatoes, mushroom chili coconut broth & Kaffir lime leaves

Súp Gà Chua Cay

Wok Fried New Zealand Lamb Rump

Rice noodle nest, broccoli roses & Teriyaki sauce

Cừu New Zealand Áp Chảo Với Bông Cải

Dùng kèm bánh hỏi và xốt Teriyaki

Passion Fruit Trilogy

Sorbet, homemade pudding & cake

Kem đá và bánh tráng miệng chanh dây

Coffee and Tea

Trà & cà phê

Lemon Flavored Rare Beef Salad

Lemon Flavored Rare Beef Salad

Coriander leaves, cucumber & refreshing mint

Gỏi Bò Hương Chanh Thái

Five Spices Slow Roasted Duck Breast

Five Spices Slow Roasted Duck Breast

Micro green, fried shallot & chili dressing

Ức Vịt Nướng Ngũ Vị

Hot & Sour Chicken Soup

Hot & Sour Chicken Soup

Lemongrass, tomatoes, mushroom chili coconut broth & Kaffir lime leaves

Súp Gà Chua Cay

Wok Fried New Zealand Lamb Rump

Wok Fried New Zealand Lamb Rump

Rice noodle nest, broccoli roses & Teriyaki sauce

Cừu New Zealand Áp Chảo Với Bông Cải

Dùng kèm bánh hỏi và xốt Teriyaki

Passion Fruit Trilogy

Passion Fruit Trilogy

Sorbet, homemade pudding & cake

Kem đá và bánh tráng miệng chanh dây

Coffee and Tea

Coffee and Tea

Trà & cà phê

088 890 1068

Build An Event