HomeBlog

Saigon Princess Blog

Special Minigame for Couple with Saigon Princess

⚜️ Not only is the romantic dinner at the most luxurious cruise in the city, 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬 will be devoted to the PERFECT COUPLE of the very attractive gifts on the occasion at the 5-star dinner

Read More
Trải nghiệm Luxurious Dinning trên du thuyền Saigon Princess

Một bữa tiệc tối một khách sạn 5 sao, liệu có quá đơn điệu khi mà cũng bằng chi phí ấy, thậm chí là thấp hơn, bạn có thể “đổi gió” bằng một bữa tiệc Luxurious Dining ngay trên du thuyền trên sông Sài Gòn và ngắm thành phố về đêm. Một trải nghiệm còn gì thi vị bằng.

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

088 890 1068

Build an event