Home Blog Bữa cơm bất ngờ dành cho Mẹ ❤
Bữa cơm bất ngờ dành cho Mẹ ❤

Bữa cơm bất ngờ dành cho Mẹ ❤

by Saigon Princess


Saigon Princess

13/05/2019 10:46

    Tàu 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬 lại một lần nữa là nơi được lựa chọn để gửi gắm điều rất đặc biệt đến những người thân yêu. Ngày của Mẹ chúng tôi rất vui khi được chứng kiến một buổi đại sum họp gia đình, những người con có thể nói lời cảm ơn đến Mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất của mỗi chúng ta, gia đình họ đã khá lâu chưa để có dịp ngồi lại bên nhau thế này, thưởng thức bữa tối, ngắm nhìn Sài Gòn về đêm và mở lòng chia sẻ những điều sâu thẳm nhất trong tâm khảm mình.

    Thật tuyệt vời khi chúng tôi trở thành "sứ giả" kết nối những người thân trong gia đình với nhau, và điều hạnh phúc của 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬 là nụ cười trên gương mặt từng vị khách đến đây.

 
𝐵𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑎̃𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 
...............................
It's great that we become messengers that connect family members together, and the happiness of 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬 is the smile on every guest's face.
𝑌𝑜𝑢 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑜𝑜𝑠𝑒 𝑢𝑠, 𝑙𝑒𝑡 𝑢𝑠 𝑑𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡. ❤ 
---------------------------

☎🅑🅞🅞🅚🅘🅝🅖 🅝🅞🅦: (+84) 088 890 1068 / (+84) (0)283 514 6033
 ADD: 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐏𝐨𝐫𝐭, 𝟓 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐓𝐚𝐭 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐞𝐭, 𝐖𝐚𝐫𝐝 𝟏𝟐, 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭 𝟒, 𝐇𝐨 𝐂𝐡𝐢 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐂𝐢𝐭𝐲, 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦. 
🛳 𝑺𝒂𝒊𝒈𝒐𝒏 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔 - 𝑼𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆 𝑭𝒊𝒏𝒆 𝑫𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑹𝒊𝒗𝒆𝒓 𝑪𝒓𝒖𝒊𝒔𝒆
✉ Email: 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔@𝒔𝒂𝒊𝒈𝒐𝒏𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔.𝒄𝒐𝒎.𝒗𝒏

088 890 1068

Build an event