HomeMenus Vegetarian Western

Vegetarian Western

“There is no love sincerer than the love of food”

Sautéed Green Asparagus & Mushroom in Tomato Cheese Sauce

Served with garlic butter bread, Balsamic reduction

Măng Tây Xào

Sốt cà chua nấm phô mai

Tomato, Baby Spring Lettuce Buffalo Cheese Salad

With balsamic oregano dressing

Xà Lách Cà Chua Phô Mai Mềm

Kèm dầu giấm Ý

Roasted Heart of Palm Soup

With truffle oil

Súp Kem Củ Hủ Dừa

Hương nấm truffle đen

Grilled mixed Vegetables Sweet Tofu Lasagna

Ricotta cheese, Chili Tomato puree, marinated olive, Pesto Sauce

Rau Củ Nấm Đút Lò Với Phô Mai Ý

Cà chua nghiền, trái o-liu và xốt húng tây

Green tea crème brûlée | Vanilla ice cream

Bánh phô mai trà xanh đút lò với kem va-ni

Coffee and Tea

Trà & cà phê

Sautéed Green Asparagus & Mushroom in Tomato Cheese Sauce

Sautéed Green Asparagus & Mushroom in Tomato Cheese Sauce

Served with garlic butter bread, Balsamic reduction

Măng Tây Xào

Sốt cà chua nấm phô mai

Tomato, Baby Spring Lettuce Buffalo Cheese Salad

Tomato, Baby Spring Lettuce Buffalo Cheese Salad

With balsamic oregano dressing

Xà Lách Cà Chua Phô Mai Mềm

Kèm dầu giấm Ý

Roasted Heart of Palm Soup

Roasted Heart of Palm Soup

With truffle oil

Súp Kem Củ Hủ Dừa

Hương nấm truffle đen

Grilled mixed Vegetables Sweet Tofu Lasagna

Grilled mixed Vegetables Sweet Tofu Lasagna

Ricotta cheese, Chili Tomato puree, marinated olive, Pesto Sauce

Rau Củ Nấm Đút Lò Với Phô Mai Ý

Cà chua nghiền, trái o-liu và xốt húng tây

Green tea crème brûlée | Vanilla ice cream

Green tea crème brûlée | Vanilla ice cream

Bánh phô mai trà xanh đút lò với kem va-ni

Coffee and Tea

Coffee and Tea

Trà & cà phê

088 890 1068

Build An Event